Soubor HaChucpaSoubor HaChucpa vznikl v roce 1997 při Ha Divadle. Byl inspirován programy, které již předtím uváděl W. Spitzbardt v tomto divadle (M. Buber: Cesta člověka, P. Celan: Slabika Bol). Soubor se skládá z členů Ha Divadla, studentů JAMU a brněnské konzervatoře, členů brněnské Židovské obce a dalších. "Chucpa" znamená drzost a drzostí také je, že jsme si troufli navázat na téměř zaniklou tradici židovské kultury v Brně, autenticky oživit a prezentovat publiku židovskou hudbu, jidiš a hebrejské písně, klezmer, scénickou četbu židovské literatury… Do současného repertoáru patří také ukázky z vážné hudby židovských skladatelů (např. Ernest Bloch, Pavel Haas). Náš klezmer vychází z tradice aškenázských Židů, neuzavírá se ani vlivům moravské lidové hudby a naopak - není zavázán současné americké a západoevropské módě hrát klezmer vně svého kontextu. Proto v něm také tolik nevyniká jazzový prvek. Kouzlo klezmeru tkví v tom, že se zde zároveň mísí smutek i radost - tak, jak to učí Talmud: jestliže jsme příliš smutní, máme si připomenout přikázání být veselí, jsme-li příliš veselí, máme si připomenout zboření Chrámu a být smutní...Úvod