HaChucpa, brünner klezmer

Soubor HaChucpa

O hudbý, ×idovství a hledání identity

Koncerty


Kontakty

Fotky z koncert¨

Fotky 2007Ukázky:


    10 BRÍDR

CHASKELE

NOCH A GLEZL VAJN

  

English info